Bách Việt

     

Mừng Bách Việt 10 năm thành lập

Công ty TNHH TM - DVKT Bách Việt được thành lập vào ngày 29/03/2006 

 

Qua 10 năm thành lập và phát triển, tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty Bách Việt đã cùng nhau đoàn kết, quyết tâm xây dựng Bách Việt trở thành Nhà cung cấp những thiết bị y tế chuyên nghiệp, hiện đại từng bước khẳng định tên tuổi trong thị trường Thiết bị và Vật tư y tế.