Bách Việt

     

Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2017

Kính gửi Quý khách hàng,


Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bách Việt xin thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh như sau:


Ngày nghỉ: ngày 2/9, 3/9, 4/9 năm 2017


Công ty sẽ làm việc trở lại bình thường vào ngày 05/9/2017 (Thứ Ba)


Trân trọng.