Forceps
Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm

Công dụng : lấy mẫu từ dạ dày trong phẫu thuật nội soi , có hoặc không có kim

Mã hàng

Kim

Chiều dài

Đường kính

SBF-ws-23

210cm

2.8mm

SBF-ws-16

160cm

2.8mm

SBF-21

không có    

210cm

2.8mm

SBF-16

không có    

160cm

2.8mm

SBFH-23 HOT    

không có    

230cm

2.8mm

Đánh giá