Scelero therapy Needle
Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm

Công dụng: sử dụng chích thành dạ dày

Mã hàng                Cỡ kim                 Chiều dài               Đường kính kênh máy    

SGN-2123             21G                       170cm                            2.8mm        

SGN-2123-C         21G                       200cm                            2.8mm        

SGN-2324             24G                       170cm                            2.8mm        

SGN-2324-C         24G                       200cm                            2.8mm

Đánh giá