Stents
Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm

Công dụng: thiết lập đường dẫn cố định trong đường mật

Sử dụng phù hợp với cây đặt stent cỡ 8 Fr, dây dẫn đường cỡ 0.038”

Mã hàng

Chiều dài

Đường kính

S-MBS-6

60 mm

10 mm

S-MBS-8

80 mm

10 mm

S-MBS-10

100 mm

10 mm

Đánh giá