Sắp xếp theo

Thiết bị khám và điều trị Tai Mũi Họng

INU-1000

INU-1000

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INU-3000

INU-3000

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
BÀN KHÂM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INU-3500

INU-3500

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INU-5000

INU-5000

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INU-5500

INU-5500

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INC-3000

INC-3000

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INC-5000

INC-5000

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI-MŨI-HỌNG
INV-250L

INV-250L

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
HỆ THỐNG NỘI SOI TAI-MŨI-HỌNG
INV-150

INV-150

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
HỆ THỐNG NỘI SOI TAI-MŨI-HỌNG
INV-250

INV-250

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
HỆ THỐNG SOI TAI-MŨI-HỌNG
INV-150

INV-150

Nhãn hiệu: INNOTECH
Xuất xứ: Hàn Quốc
HỆ THỐNG SOI TAI-MŨI-HỌNG