Sắp xếp theo

X-quang cao tần

GXR-40SD

GXR-40SD

Nhãn hiệu: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc
X-quang kỹ thuật số GXR-40SD
GXR-40SD

GXR-40SD

Nhãn hiệu: VAREX/VARIAN
Xuất xứ: Mỹ
X-quang kỹ thuật số GXR-40SD