Sắp xếp theo

X-quang kỹ thuật số DR

GXR-40SD

GXR-40SD

Nhãn hiệu: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc
X-quang kỹ thuật số GXR-40SD
GXR-40SD

GXR-40SD

Nhãn hiệu: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc
X-quang kỹ thuật số GXR-40SD
GXR-40SD

GXR-40SD

Nhãn hiệu: VAREX/VARIAN
Xuất xứ: Mỹ
X-quang kỹ thuật số GXR-40SD
TẤM THU NHẬN ẢNH MANO 4343T

TẤM THU NHẬN ẢNH MANO 4343T

Nhãn hiệu: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc
TẤM THU NHẬN ẢNH MANO 4343W

TẤM THU NHẬN ẢNH MANO 4343W

Nhãn hiệu: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc