Dịch vụ

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị y tế
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt có các giải pháp kỹ thuật và phương án lắp đặt thiết bị, chạy thử các thiết bị sau khi cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh.