Lọc sản phẩm

Giường Cấp Cứu

GIƯỜNG CẤP CỨU 1 TAY QUAY B-310S

GIƯỜNG CẤP CỨU 1 TAY QUAY B-310S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 1 TAY QUAY B-310S
GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320A

GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320A
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330A

GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330A
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630A
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640A
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-830A

GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-830A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-830A
GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320S

GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 2 TAY QUAY B-320S
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330S

GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 3 TAY QUAY B-330S
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-601L
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-630S
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-640S
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-850A
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 3 MOTOR B-860A
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-890A
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-900

GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-900

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU ĐIỆN 4 MOTOR B-900
CÁNG ĐẨY BT-100

CÁNG ĐẨY BT-100

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-100
CÁNG ĐẨY BT-200

CÁNG ĐẨY BT-200

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-200
CÁNG ĐẨY BT-300

CÁNG ĐẨY BT-300

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-300
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800