Sắp xếp theo

Máy phân tích sinh hóa tự động

MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-240

MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-240

Hãng sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA  MODEL: BS-240E

MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-240E

Hãng sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA  MODEL: BS-360E

MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-360E

Hãng sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-600M

MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA MODEL: BS-600M

Hãng sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc