Model: PaxScan 4343Rv3/4336Wv4 (17''x17''/14''x17'')

Hãng sản xuất: Varex Imaging Corporation/Varian

Nước sản xuất: Mỹ

Tiêu chuẩn: mới 100%, ISO, CE

 

Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm

Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số vật liệu CSI hoặc DRZ+, dạng có dây hoặc không dây:

 

4336W

 

 

4343r

 

PaxScan 4336W v4 là tấm thu nhận ảnh không dây được thiết kế cho hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số. 4336W v4 phù hợp với khay bucky tiêu chuẩn kích thước 14”x17” và kết nối không dây cho phép dễ dàng di chuyển giữa bàn, giá chụp phổi, và xe đẩy. 4336W v4 giao tiếp với Access Points có sẵn, hoặc Access Point độc lập. Bộ tiếp nhận SDK tích hợp trực tiếp vào các hệ thống hiện có.

 

 

PaxScan 4343R v3 là tấm thu nhận ảnh có dây kích thước 17”x17” được thiết kế cho các hệ thống X-quang kỹ thuật số. Dựa trên cơ sở giao diện kết nối Gigabit Ethernet mới, hình ảnh được hiển thị trên trạm xử lý.

 

 

 

Thông số kỹ thuật
Loại chất nhận: Amorphous Silicon với công nghệ TFT/PIN diode
Màn chuyển đổi: CsI, DRZ+

 

 

Thông số kỹ thuật
Loại chất nhận: Amorphous Silicon với công nghệ PIN
Màn chuyển đổi: CsI, DRZ+

 

Khu vực điểm ảnh
Hoạt động (DRZ+): 42.4 (v) x 34.1 (h) cm (16.7 x 13.4”)
Hoạt động (CsI): 42.4 (v) x 33.9 (h) cm (16.6 x 13.3”)

 

 

Khu vực điểm ảnh
Hoạt động (DRZ+): 42.4 (v) x 34.1 (h) cm (16.7 x 13.4”)
Hoạt động (CsI): 42.4 (v) x 33.9 (h) cm (16.6 x 13.3”)

 

Ma trận điểm ảnh
Kích thước điểm ảnh: 139 μm
Giới hạn độ phân giải: 3.6 lp/mm
Phát hiện phơi sáng tự động (AED): thông qua vTrigger

 

 

Ma trận điểm ảnh
Kích thước điểm ảnh: 139 μm
Giới hạn độ phân giải: 3.6 lp/mm

 

Pin
Pin Lithium polymer thông minh chống sạc nhồi
Khả năng nạp: 1000 hình ảnh trong 6 giờ
Tuổi thọ: 300 chu kì nạp/xả

 

 

 

 

 

Đánh giá