Lọc sản phẩm

TIÊU HÓA

DÂY DẪN ĐƯỜNG

DÂY DẪN ĐƯỜNG

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Guidewire
KÌM GẮP DỊ VẬT

KÌM GẮP DỊ VẬT

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Forceps
KIỀM SINH THIẾT

KIỀM SINH THIẾT

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Forceps
DAO CẮT CƠ VÒNG ODDI

DAO CẮT CƠ VÒNG ODDI

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Sphincterotome
RỌ LẤY SỎI

RỌ LẤY SỎI

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Retrieval Basket
KIM CHÍCH XƠ

KIM CHÍCH XƠ

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Scelero therapy Needle
STENT KIM LOẠI ĐƯỜNG MẬT

STENT KIM LOẠI ĐƯỜNG MẬT

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Stents
BỘ THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

BỘ THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Multiband Ligator
BÓNG KÉO SỎI MẬT

BÓNG KÉO SỎI MẬT

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Balloon Catherter
BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT

BÓNG NONG ĐƯỜNG MẬT

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Balloon Dilator
BÓNG NONG THỰC QUẢN

BÓNG NONG THỰC QUẢN

Nhà sản xuất: MARFLOW
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Balloon Dilator