Lọc sản phẩm

X-quang cao tần

Hệ thống X-quang cao tần GXR-S Series

Hệ thống X-quang cao tần GXR-S Series

Nhà sản xuất: DRGEM
Xuất xứ: Hàn Quốc
Model: GXR-32S/40S/52S/68S/82S (32kW/40kW/52kW/68kW/82kW)
Hệ thống X-quang cao tần XR5 (40kW/50kW/65kW/80kW)

Hệ thống X-quang cao tần XR5 (40kW/50kW/65kW/80kW)

Nhà sản xuất: OSKO
Xuất xứ: Mỹ
Model: XR5 (40kW/50kW/65kW/80kW)
Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số Osko

Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số Osko

Nhà sản xuất: OSKO
Xuất xứ: Mỹ
Model: Edge/Edge Air (17''x17'')
Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số VAREX/VARIAN

Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số VAREX/VARIAN

Nhà sản xuất: VAREX/VARIAN
Xuất xứ: Mỹ
Model: PaxScan 4343Rv3/4336Wv4 (17''x17''/14''x17'')